نام : مهدي
نام خانوادگی : آذریزدی
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
نويسنده كودك و نوجوان

آذر يزدي ، مهدي

نويسنده ، شاعر

تولـّد: يزد ، 27 اسفند 1300 ش

 

مهدي آذر‌يزدي‌، فرزند علي‌اكبر رشيد خر‌ّمشاهي‌. پدرش شعر مي‌سرود، ولي مجموعه شعري از او باقي نمانده است. تاريخ تولـّد او در شناسنامه 8 مرداد 1301‌ش ذكر شده است . آذر يزدي تحصيلات مقد‌ّماتي فارسي و عربي را نزد پدر و در مدرسه خان آموخت و همزمان با تحصيل ، به زراعت و بنـّايي پرداخت.

سپس در كارگاه جوراب بافي مشغول به كار شد. آن گاه در كتاب فروشي گلبهار و كتاب فروشي يزد اشتغال يافت.

آذر يزدي در 1323 ش به تهران مهاجرت كرد و در چاپخانۀ علمي به كار مشغول شد. او بيش از پنجاه سال به غلط گيري و تصحيح نمونه‌هاي چاپي اشتغال داشت. نخستين شعر چاپ شدۀ او در 1320‌ش در مجلـّۀ گلهاي‌رنگارنگ ديده می‌شود.

آثار : قصـّه‌هاي خوب‌، براي بچه‌هاي خوب، 8 جلد، 1338 – 1362 ش‌؛ قصـّه‌هاي تازه از كتابهاي كهن، 10 دفتر‌، 1372 ش‌؛ منظومۀ شعر قند و عسل‌، 1373 ش‌؛ تصحيح مثنوي معنوي مولوي، 1371 ش‌؛ مثنوي بچـّۀ خوب، 1357 ش‌؛ قصـّه‌هاي ساده‌، 1363 ش‌؛ گربۀ تنبل، 1371 ش‌؛ ترجمه و اقتباس گربۀ ناقلا، 1342 ش‌؛ خود آموز مقد‌ّماتي شطرنج، 1333 ش‌؛ خودآموز عكـّاسي (براي همه)، 1341 ش‌؛ قصـّه‌هاي پيامبران‌، 1341 ش‌؛ ياد عاشورا، 1348 ش‌؛ تذكرۀ شعراي معاصر ايران (با همكاري عبدالغفـّار طهوري )، 1337 ش‌؛ لبخند 1333 ش‌؛ چهل كلمۀ قصار حضرت‌امير‌(ع)‌، ‌1341 ‌‌ش‌.

وي در 1343‌ش به سبب نگارش كتاب قصـّه‌هاي خوب براي بچـّه‌هاي خوب از سوي سازمان جهاني يونسكو به دريافت جايزه نائل آمد. همچنين در 1345‌ش شوراي كتاب كودك كتاب قصـّه‌هاي قرآن او را كتاب برگزيدۀ سال معر‌ّفي كرد. او در 1379 ش «خادم قرآن» شناخته شد.

 مشاهير يزد