نام : محمود
نام خانوادگی : الهام بخش
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
سید محمود الهام بخش شاعر

          الهام بخش ، سيد محمود

مدرس دانشگاه ، شاعر

تولد : يزد ، 20 بهمن 1333 ش

سيد محمود الهام بخش ، فرزند سيد علي اكبر، و متخلص به «الهام» و متولد «ابرندآباد» يزد. وي پس از تحصيلات مقدماتي در يزد، ‌در 1358 ش مدرك كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي را از دانشگاه تهران گرفت. آن گاه به مدت سه سال در تهران به تدريس زبان انگليسي پرداخت.

سپس در 1368 ش دورۀ كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي را با پايان نامۀ زيبايي شناسي امثال فارسي در دانشگاه تهران گذراند. وي در 1376 ش درجۀ دكتري زبان و ادبيات فارسي را با رسالۀ تحقيق در واژگان قرآني كشف الاسرار ميبدي از دانشگاه تهران دريافت كرد. از استادان او مي توان: سيد جعفر شهيدي، محمدرضا شفيعي كدكني و جليل تجليل را نام برد. از او سرودههايي در قالبهاي مختلف شعري به چاپ رسيده است.

مسئوليتها و فعاليتها: سردبير مجلۀ علمي، پژوهشي كاوشنامۀ علوم انساني دانشگاه يزد؛ مؤسس كتابخانۀ علمي و مذهبي جواديه؛ عضو هيئت علمي دانشگاه يزد؛ همكاري با شوراي آموزش و پرورش استان يزد ؛ همكاري با شوراي فرهنگ عمومي استان يزد؛ همكاري با انجمن كتابخانههاي عمومي يزد ؛ تدريس در مراكز آموزش عالي يزد و همكاري با نشريۀ ميثاق.

 مشاهير يزد