روسیه اسلامی / اسلام در سرزمین روس
تعداد مشاهده : 1062 کتابخانه مجازی  سه شنبه، 1 ارديبهشت 1388  12:25:06

 

معرفي كتاب

عنوان كتاب:  روسیه اسلامی / اسلام در سرزمین روس

نام نويسنده:  سيد رضي عمادي

انتشارات:  باشگاه اندیشه

تاريخ انتشار:  تابستان 1387

منبع: باشگاه اندیشه

 

چكيده

با اشغال سرزمین های اسلامی در عصر تزارها و ضمیمه کردن این بخش ها به خاک روسیه، جمعیت مسلمان روسیه رشد چشمگیری پیدا کرد. با به قدرت رسیدن کمونیسم در روسیه و شکل گیری اتحاد جماهیر شوروی مبارزه با دین و نمادهای دینی در این کشور در دستور کار مقامات کرملین قرار گرفت و اسلام همچون سایر ادیان در شوروی در تنگنا قرار گرفت. در این دوره اگرچه دین و عقاید دینی به طور کامل از بین نرفت اما نسلی که متعلق به این دوره بود تا حدودی از دین به دور ماند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد آزادی های مذهبی بار دیگر اسلام در روسیه در مسیر رشد و گسترش قرار گرفت و نسل جوان مسلمان روسیه تحرک و علاقه وافری را در کسب و آگاهی های دینی از خود بروز می دهد.

نوشتار حاضر نگاهی دارد به وضعیت اسلام در روس و روند رو به رشد گرایشات اسلامی در این سرزمین.

 

دانلود کنید

 

  
[ نام ]
   
[ ایمیل ]