معجزه عقل کل - زندگي و انديشه هاي استيون هاوکينگ
تعداد مشاهده : 991 کتابخانه مجازی  چهارشنبه، 2 ارديبهشت 1388  09:02:29

 

عنوان كتاب: معجزه عقل کل - زندگي و انديشه هاي استيون هاوکينگ

نام نويسنده:  مسعود بينش

انتشارات:  باشگاه اندیشه

تاريخ انتشار: پاییز 1387

منبع:  www.mgt.blogfa.com

چکیده:

استيون هاوکينگ احتمالا معروف‌ترين دانشمند زنده جهان است. او نامدارترين فيزيکدان تاريخ است که جايزه نوبل را از آن خود نکرده است زيرا انديشه‌هاي او در فيزيک نظري هنوز به محک تجربه در نيامده است. او فيزيکداني است که به مدد ذهن وقاد خود، رياضيات را بخوبي در فيزيک نظري به استخدام درآورده است. کارهاي برجسته او در زمينه بکارگيري رياضيات در فيزيک نظري، او را تا مقام استاد لوکازين(Lucasian) رياضيات دانشگاه کمبريج ارتقاء داده است. پيش از آن، اين کرسي مهم تنها به نيوتن و پل ديراک تعلق داشت. تحقيقات هاوکينگ در زمينه سياهچاله‌ها حرف اول را در جهان علم مي‌زند. بيماري مرموزي که در جواني گريبان او را گرفت و تا پاي مرگ او را کشاند نتوانست اراده او را سست کند. او تنها با تکيه بر ذهن فعال و سيال خود به سير در سرگذشت و سرنوشت هستي پرداخت و هيچگاه اميد به زندگي را از دست نداد.

ذهن جستجوگر هاوکينگ به دنبال کشف نقشه الهي در هستي است. راهي که انيشتن آغاز کرد و نتوانست به تئوري واحد در حل معماي هستي بپردازد. او نيز با طرح نظريه گرانش کوانتمي درصدد دست‌يابي به تئوري واحد برآمد. اما با وجود فراز و نشيب‌هاي زياد در انديشه خويش، اعتراف و اعلام کرد که دست‌يابي به آن تئوري، به اين زودي ميسر نيست.

اين نوشته، مروري است بر زندگي استثنائي و تطور و تکامل آراء و انديشه‌هاي استيون هاوکينگ. انساني که معجزه خداوندي، يعني عقل را به کار گرفت و با آن در اطراف معجزه عقل کل، يعني هستي خدا نما، به کاوش پرداخت:

اين جهان يک فکرت است از عقل کل

عقل شاه است و صورت‌ها رسل

 

کلیک کنید 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]