موسيقي در اسلام
مرتضي چيت سازيان
تعداد مشاهده : 566 کتابخانه مجازی  چهارشنبه، 2 ارديبهشت 1388  09:59:20

معرفي كتاب

عنوان كتاب:  موسيقي در اسلام

نام نويسنده:  مرتضي چيت سازيان

انتشارات:  باشگاه اندیشه

تاريخ انتشار: ويراست اول- پاییز

چکیده:

هنر موسیقی در جهان امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و کاربردهای موسیقی در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی قابل کتمان نمی باشد.

بررسی موضوع موسیقی و حرمت غنا در اسلام موضوعی است که در سالیان اخیر با گسترش صنایع صوتی و تصویری از اهمیت افزون تری برخوردار گشته است.

نوشتار حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی معنی، مفهوم و مصادیق غنا از منظر فقه اسلامی زوایای مختلف این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد و به تبیین تفاوت های غنای مجاز و غیر مجاز بپردازد.

کلیک کنید 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]